Privacy Verklaring

Privacy Verklaring

 

Tijssen Goed voor Dieren B.V., gevestigd: Rijndijk 83, 2394 AD Hazerswoude-Rijndijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.tijssengovodi.nl Rijndijk 83, 2394 AD Hazerswoude-Rijndijk +31 713419125

Tijssen Goed voor Dieren B.V. is verantwoordelijk voor de privacybescherming. De verantwoordelijke persoon is te bereiken via privacy@tijssengovodi.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Tijssen Goed voor Dieren B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Bedrijfsnaam

- Contactpersoon

- Personalia

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Bankrekeningnummer

- KvK-gegevens

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@tijssengovodi.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Tijssen Goed voor Dieren B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

-          Het afhandelen van uw betaling

-          Verzenden van onze nieuwsbrief, uitnodigingen en productacties

-          U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

-          U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

-          U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken voor de webshop

-          Om goederen en diensten bij u af te leveren

-          Tijssen Goed voor Dieren B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangiften.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Tijssen Goed voor Dieren B.V. neemt geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Tijssen Goed voor Dieren B.V.) tussen komt.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Tijssen Goed voor Dieren B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën van) persoonsgegevens:

 N.A.V. aanvraag prijslijst:

(Categorie) persoonsgegevens        Bewaartermijn          Reden

Bedrijfsnaam                                   6 maanden                 u wilt misschien nog bestellen
Adres                                            6 maanden                 u wilt misschien nog bestellen
Telefoonnummer                              6 maanden                 u wilt misschien nog bestellen
Email                                             6 maanden                 u wilt misschien nog bestellen
KvK gegevens                                 6 maanden                 u wilt misschien nog bestellen

 

N.A.V. toestemming marketingmailing:
(Categorie) persoonsgegevens        Bewaartermijn           Reden

Bedrijfsnaam                                   tot wederopzegging     u wilt informatie ontvangen
Adres                                            tot wederopzegging     u wilt informatie ontvangen
Telefoonnummer                              tot wederopzegging     u wilt informatie ontvangen
E-mail                                           tot wederopzegging     u wilt informatie ontvangen
KvK gegevens                                 tot wederopzegging     u wilt informatie ontvangen

 

N.A.V. order van KLANT:
(Categorie) persoonsgegevens        Bewaartermijn          Reden

Bedrijfsnaam                                    7 jaar                     wettelijk verplicht
Adres                                             7 jaar                     wettelijk verplicht
Telefoonnummer                               7 jaar                     wettelijk verplicht
Email                                              7 jaar                     wettelijk verplicht

 

 N.A.V. mailcontact van CONSUMENT:
(Categorie) persoonsgegevens        Bewaartermijn          Reden

Personalia                                       tot na afhandeling      Data minimalisering
Adres                                             tot na afhandeling      Data minimalisering
Telefoonnummer                               tot na afhandeling      Data minimalisering
Email                                              tot na afhandeling      Data minimalisering

 

 Delen van persoonsgegevens met derden

Tijssen Goed voor Dieren B.V. deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Tijssen Goed voor Dieren B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast kan Tijssen Goed voor Dieren B.V. uw bedrijfsnaam, adres en eventueel telefoonnummer aan consumenten verstrekken die op zoek zijn naar een product van ons.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Tijssen Goed voor Dieren B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Tijssen Goed voor Dieren B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@tijssengovodi.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw KvK met het verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Tijssen Goed voor Dieren B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@tijssengovodi.nl